Cách xoay các layer trong Photoshop CS5

Comment tháng 10 19, 2021
 Một trong những yếu tố hữu ích nhất của   Adobe Photoshop CS5   là khả năng tách thiết kế của bạn thành các lớp. Điều này cho phép bạn tách... Xem tiếp >

Cách lặp lại hàng trong Excel 2010

Comment tháng 10 19, 2021
 Học cách để các   hàng Excel của bạn lặp lại   ở đầu trang là một cuộc đấu tranh đối với bất kỳ ai in hoặc nhận một bảng tính lớn và cảm th... Xem tiếp >

Cách thêm số trang trong Powerpoint 2010

Comment tháng 10 19, 2021
Bạn có thể dành nhiều thời gian để tùy chỉnh một trang chiếu riêng lẻ trong bản trình bày   Powerpoint   của mình và một trang chiếu cụ thể ... Xem tiếp >

Cách sắp xếp theo ngày trong Excel Online

Comment tháng 10 15, 2021
  Một số tính năng mà tôi sử dụng thường xuyên nhất trong   Microsoft Excel Online   là tính năng sắp xếp. Khả năng tổ chức lại dữ liệu của ... Xem tiếp >

Cách sắp xếp cột ngày trong Excel 2013

Comment tháng 10 15, 2021
Lưu trữ ngày tháng cùng với dữ liệu trong   bảng tính Excel   có thể hữu ích khi dữ liệu trong một hàng có liên quan đến ngày đó. Nhưng có t... Xem tiếp >

Cách sử dụng phép trừ trong Excel 2013 với một công thức

Comment tháng 10 15, 2021
Cách trừ trong Excel 2013 với một công thức Microsoft Excel   có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ lưu trữ và sắp xếp dữ liệu. Bạn cũng có ... Xem tiếp >
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết